Background Image

Obróbka termiczna, TMT

Drewno poddane obróbce termiczno-parowej jest nowoczesnym produktem. Do obróbki drewna miękkiego i twardego są do dyspozycji urządzenia o pojemności użytkowej powyżej 100 m³.

Termiczne modyfikowane drewno (Thermally Modified Timber = TMT)

Zmodernizowane urządzenia do termicznej modyfikacji drewna (TMT) charakteryzują się niższym zużyciem energii i mogą być eksploatowane niezależnie od kosztowych instalacji kotłowych lub wysokich kosztów zużycie energii elektrycznej.

Urządzenia MAHILD zaprojektowano do obróbki drewna w temperaturach do 240° C. Jako źródło ciepła służą termoolej lub para.

Proces obróbki wymaga dokładnego sterowania: zadanie to wykonuje sterownik MM4000 wspomagany specjalnym oprogramowaniem. Wszystkie ważne dane zapisane zostają w protokole.