Background Image

Komory kombinacyjne

Parowanie i suszenie w jednej komorze.

Nasze energooszczędne suszarnie zaprojektowane są w wersjach z ogrzewaniem:

  • Para/gorąca woda/ termoolej
  • Gaz/olej – ogrzewanie bezpośrednie
load more hold SHIFT key to load all load all